Friday, 18/06/2021 - 05:42|
Nhiệt liệt Chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế Lao động 01/05

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Chiều ngày 05/10/2018 Trường PTDTBT THCS Liên Minh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018- 2019 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đã đề ra năm học 2017-2018, xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Được sự nhất trí của Phòng GDĐT, Liên đoàn Lao đông huyện Võ Nhai và Chi bộ Trường PTDTBT THCS Liên Minh, chiều ngày 05/10/2018 Trường PTDTBT THCS Liên Minh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018- 2019 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đã đề ra năm học 2017-2018. Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Dự Hội nghị có:

1. Đồng chí Hoàng Văn Thượng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Minh.

2. Ông Nguyễn Xuân Liền trưởng ban đại cha mẹ học sinh.

Cùng của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019 của Trường PTDTBT THCS Liên Minh đã thảo luận và nhất trí về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp, các chỉ tiêu phấn đấu của năm học 2018-2019, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời đã nghiêm túc tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhà trường nhiệm kỳ 2018 - 2020 theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thượng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Liên Minh đã biểu dương những thành tích nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đã chỉ đạo và định hướng những nội dung, nhiệm vụ quan trọng mà cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường cần phải làm tốt hơn trong năm học 2018 - 2019.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Hội nghị cán bộ công chức viên chức Trường PTDTBT THCS Liên Minh năm học 2018 - 2019 đã thành công tốt đẹp.

Tác giả: Phạm Kim Thoa
Bài tin liên quan