Friday, 18/06/2021 - 05:58|
Nhiệt liệt Chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế Lao động 01/05

TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, ngày 01/10/2018 Trường PTDTBT THCS Liên Minh phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, ngày 01/10/2018 Trường PTDTBT THCS Liên Minh phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 diễn ra từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2018 tại trường PTDTBT THCS Liên Minh với đông đủ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng, qua đó khuyến khích mọi người thường xuyên học tập, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Tin bài: Mông Thị Lý

Tác giả: Mông Thị Lý
Nguồn: thcslienminh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan