Friday, 18/06/2021 - 06:47|
Nhiệt liệt Chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế Lao động 01/05

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA GÂY RA

    Trong những ngày đầu năm 2020 vừa qua, cùng với các cơ quan, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Võ Nhai trường PTDTBT THCS Liên Minh đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực phòng chống dịch cúm do chủng mới Corona gây ra.