Friday, 18/06/2021 - 07:03|
Nhiệt liệt Chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam - Thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế Lao động 01/05

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VI RÚT CORONA (nCoV)

   Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoàn và điều trị bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV);

   Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế, Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và  phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”.